Salta il contenuto

Saturn

Saturn by Nils Langner with an Explore Scientific 12-inch Truss Tube Dobsonian

Astrophotographer Nils Langner made this image of Saturn with his Explore Scientific 12-inch f/5 Truss Tube Dobsonian on an equatorial mount designed and built by Langner. No electronic drive system was employed, tracking was pushed by hand. Learn more about this image.

STARMUS Star Party Data from Astronomy Magazine and Explore Scientific

The most graceful and beautiful of the planets, Saturn shows its terrific orange color and set of rings. A breathtaking sight for any observer. The planet lies in Capricornus.

Distance = 1.3 billion km (830 million miles)

Learn more about Saturn:

STARMUS Star Party-ի տվյալները Astronomy Magazine-ից և Explore Scientific-ից


Մոլորակներից ամենաշքեղն ու գեղեցիկը՝ Սատուրնը ցույց է տալիս իր նարնջագույն գույնը և օղակների հավաքածուն: Շունչ կտրող տեսարան ցանկացած դիտորդի համար: Մոլորակը գտնվում է Այծեղջյուրում:

Հեռավորությունը = 1,3 միլիարդ կմ (830 միլիոն մղոն)

Իմացեք ավելին Սատուրնի մասին.

 


Explore Scientific - Generation II - 12-inch Truss Tube Dobsonian Telescope - DOB1245-00
Learn more about the Explore Scientific Truss Tube Dobsonians 
Read Astronomy Magazine 
Attend STARMUS

Back to the Object List 

Saturn